4tech

Czcionka
Rejestracja Login
Jesteś tutaj: Start » Oferta » Plan9000 » Wybrane elementy systemu
poniedziałek, 22 Paź 2018

Wybrane elementy systemu

Email Drukuj PDF
Spis treści
Wybrane elementy systemu
Struktura urządzeń
Zadania na osi czasu
Mierzone parametry i wykonywane czynności
Parametry urządzeń
Miesięczne podsumowanie kosztów prac
Najbardziej kosztowne prace
Planowanie prac
Obciążenia i przestoje urządzeń
Realizacja budżetów
Realizacja budżetów z podokresami
Struktura budżetów
Wszystkie strony

Przedstawiamy Państwu wybrane elementy systemu plan9000. Są to raporty i ekrany obrazujące interface użytkownika. Mają one na celu zobrazowanie możliwie szerokiego spektrum możliwości systemu plan9000 zarówno w zakresie wprowadzania i gromadzenia danych dotyczących prowadzonych prac, jak również ich późniejszego przeglądania i analizowania.


Struktura urządzeń - pozwala w sposób graficzny przedstawić złożone urządzenia, jak również obrazuje powiązania pomiędzy urządzeniami. Umożliwia poruszanie się i przeglądanie struktury - przejście o poziom w górę, rozwinięcie lub zwinięcie struktury. Możliwa jest zmiana struktury poprzez przesunięcie urządzenia lub całej gałęzi do innego miejsca.

Struktura urządzeń


Zadania na osi czasu - wykres przedstawia następstwo kolejnych zdarzeń, uwzględniając również zadania wykonywane równolegle. Pomaga kontrolować realizację zaplanowanego przedsięwzięcia. Na wykresie, za pomocą kolorów wyróżnia się zadania planowane, będące przed rozpoczęciem działania (kolor niebieski) oraz zadania rzeczywiście realizowane (zlecone - kolor zielony lub odrzucone - kolor czerwony). Poniższy wykres przedstawia przykład zadania inwestycyjnego jakim jest budowa hali produkcyjnej.

Zadania na osi czasu


Mierzone parametry i wykonywane czynności - przedstawia urządzenie (w tym przypadku samochód), przy którym wykonywana jest czynność (wymiana opon) zależna od dwóch parametrów (tutaj: przebiegu pojazdu i wysokości bieżnika na oponach). Wykres górny pokazuje rosnący przebieg pojazdu. Natomiast wykres dolny  - zmniejszającą się wysokość bieżnika na oponach. Ze względu na przekroczenie krytycznego minimum wysokości bieżnika trzeba było wymienić opony, mimo iż samochód nie miał przewidzianych dla tych opon 50 000 km przebiegu. Puste kwadraty oznaczają wykonane pomiary parametru, a wypełnione - pomiar odniesienia, czyli moment, w którym wykonano zmianę opon.

Pomiary parametrów


Parametry urządzeń - przedstawia wartość parametrów w wybranym okresie dla konkretnych urządzeń. W zamieszczonym przykładzie pokazany jest rosnący w czasie  przebieg motocykla Junak oraz czynności konserwacyjne wykonywane zależnie od aktualnego przebiegu. Niebieskim kwadracikiem oznaczono wymianę filtra powietrza, czerwonym kółkiem - wymianę oleju w silniku. Figury puste oznaczają wykonane pomiary parametru, natomiast wypełnione - pomiar odniesienia,czyli moment w którym wykonano czynność, przyrostowy parametr zaczyna wyliczać się od tego momentu.

Parametry urządzeń


Miesięczne podsumowanie kosztów - wykres pokazuje miesięczne podsumowanie kosztów prowadzonych prac dla wybranego okresu czasowego (w przykładzie jest to cały rok 2010), w podziale na koszty: materiałów (kolor czerwony), robocizny (kolor niebieski), usług (kolor zielony), sprzętu (kolor żółty) oraz inne (kolor różowy). W tabelce podane są miesięczne koszty (sumaryczne i w rozbiciu na materiały, robociznę, usługi, sprzęt, inne) oraz ilość przepracowanych roboczogodzin w poszczególnych miesiącach.

Miesięczne podsumowanie kosztów


Najbardziej kosztowne prace - jest to raport, który pokazuje zlecenia z wybranego okresu czasowego ułożone wg poniesionych na nie kosztów: od zlecenia najdroższego do najtańszego oraz podsumowuje wszystkie koszty tych zleceń (pozycja: razem raport). Raport może posłużyć do wyselekcjonowania najbardziej kosztownych prac wykonywanych w danym okresie, może zostać wykonany dla wybranej grupy urządzeń lub wybranego okresu.

Ranking kosztów wg zleceń


Roczny harmonogram czynności - przedstawia podsumowanie planu czynności (dowolny zakres dat, maksymalnie 12 miesięcy). W  każdym z wierszy (urządzenie i czynność) pokazano łączną liczbę zaplanowanych czynności w poszczególnych miesiącach oraz liczbę czynności już zleconych (np.1/0). O zakwalifikowaniu czynności do miesiąca decyduje planowana data rozpoczęcia. Gdy w warunkach wyboru podana jest tylko jedna data ('Od lub 'Do') raport obejmuje wskazany i 11 kolejnych lub poprzedzających miesięcy. Gdy nie podane są daty ograniczające to uwzględnianych jest 12 kolejnych pełnych miesięcy.

Roczny harmonogram czynności


Czas pracy i przestojów - raport przedstawia obciążenia urządzeń w wybranym okresie w podziale na: CP - czas pracy (kolor ciemno-zielony) i przestoje: AE - awaria elektryczna (kolor niebieski), Z - zbrojenie (kolor czerwony),  AM - awaria mechaniczna (kolor żółty), BO - brak obsady (kolor jasno-zielony). Obciążenia i przestoje przedstawione są w postaci tabelarycznej i graficznej. Wykres pokazuje procentowy rozkład poszczególnych czasów pracy i przestojów w czasie dyspozycyjnym. Z zamieszczonego przykładu dowiadujemy się, że frezarka uniwersalna w dniu 2 stycznia 2012 r. , na drugiej zmianie (2012-01-02/2), w dyspozycyjnym czasie pracy 8 h: pracowała 6 h, przez 1 h usuwano awarię elektryczną i przez 1 h brakowało obsady do jej obsługi.

Czas pracy i przestojów


Tabela i wykres realizacji budżetów -  przedstawia stan realizacji budżetów przeznaczonych na wykonanie prac. Środki w budżecie podzielone są na: materiały, robociznę, usługi, sprzęt oraz inne, a w ramach tego podziału, za pomocą kolorów, wyróżnione są: zrealizowane (realizacja - kolor niebieski), planowane (kolor czerwony) i wolne (kolor żółty). W zamieszczonym przykładzie - założony budżet jest wykorzystywany w 34% (32 700,00 zł), o czym informuje pozycja 'Realizacja' w kolumnie Całość. Z planów wynika 34% (33 200,00 zł) - 'Rozplanowane' w kolumnie Całość. Reszta (32%) to 'Wolne' środki.

Realizacja budżetów w postaci graficznej


Podsumowanie realizacji budżetów z uwzględnieniem podokresów - wykres ten przedstawia poszczególne budżety i ich realizację w podziale na zdefiniowane wcześniej podokresy. W każdym z podokresów zdefiniowana jest kwota zaplanowana na ten okres (środki zakładane). Do tych podokresów kwalifikuje się faktycznie poniesione koszty (realizacja). Za pomocą kolorów zaznaczone są wielkości kwot zakładanych w danym podokresie (kolor niebieski) oraz realizacja (kolor czerwony). Słupki pokazują kwoty w poszczególnych okresach, linie pokazują kwoty narastająco. Skala środków narastających pokazana jest po lewej stronie wykresu.

Graficzne podsumowanie realizacji podokresów


Struktura budżetów - ekran ten przedstawia poszczególne budżety i ich realizację w podziale na poszczególne elementy danego budżetu. Dzięki możliwości rozwijania struktury możemy dokładnie obejrzeć każdy składnik budżetu i jego budowę. Możemy również porusząc się w górę struktury i sprawdzić częścią jakiego budżetu jest interesujący nas elemnet.

Lista budżetów i ich struktura

Aktualności

 • Nowe oblicze CMMS - plan9000.net

  Nowe oblicze CMMS - plan9000.net Nowe oblicze systemu CMMS (Computerised Maintenance Management System) plan9000.net to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspomagające działania służb utrzymania ruchu, wspierające zarządzanie serwisem, gospodarką remontową i inwestycjami. Zapraszamy…
  Więcej…
 • Audit Systemu Zarządzania Jakością

  W lipcu, w siedzibie naszej firmy, został przeprowadzony audit Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest ustanowiony, utrzymywany…
  Więcej…
 • Konferencja w Krakowie

  4TECH przedstawiła swój produkt plan9000.net na Konferencji w Krakowie zatytułowanej "IV Rewolucja Przemysłowa". System plan9000.net został wymieniony i zaprezentowany wśród systemów wspierających koncepcję Przemysłu 4.0.,…
  Więcej…