4tech

Czcionka
Rejestracja Login
Jesteś tutaj: Start » Oferta » Usługi » Wdrożenie
czwartek, 22 Sie 2019

Wdrożenie

Email Drukuj PDF

Biorąc pod uwagę złożoność procesu wdrożenia sugerujemy jego przeprowadzenie w oparciu o zasady sterowania projektami.

Zakres i sposób przeprowadzenia prac wdrożeniowych ustalany jest wspólnie z użytkownikami. Ze strony 4TECH dla każdej z grup użytkowników sugerujemy czteroetapowy cykl pracy:

Wstępne przeszkolenie użytkowników

Etap ten może być rozpoczęty równolegle z gromadzeniem przez użytkowników wymaganych danych, których zakres opracowany zostanie w ramach analizy poszczególnych obszarów obiegu informacji. Szkolenie powinno odbywać się z wykorzystaniem rzeczywistych danych. Pozwoli to na weryfikację procedur gromadzenia danych, ich kompletności i zgodności z wymaganiami użytkowników. Etap ten zakończony będzie zatwierdzeniem modelu danych.

Udział (asysta) w pierwszej fazie wprowadzania danych modelowych

Po wstępnym przeszkoleniu użytkownicy mogą przystąpić do wprowadzania danych. W pierwszym etapie pracy użytkownicy gromadzą odpowiednie doświadczenie, asysta ze strony 4TECH pozwoli na bieżąco uzupełniać wiedzę i wyjaśniać pojawiające się problemy.

Weryfikacja wprowadzonych danych modelowych

Wprowadzone przez użytkowników dane są podstawą do dalszej pracy z systemem. Od ich kompletności zależy jego sprawne wykorzystanie. Wspólna weryfikacja danych pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów.

Udział w pierwszej fazie bieżącej eksploatacji, uzupełnienie danych

Podczas bieżącej eksploatacji gromadzone są znaczne ilości danych. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnej obsługi systemu bez zakłócania wykonywania zasadniczych obowiązków niezbędna jest asysta wdrożeniowa. Taka organizacja pozwoli na bieżące wyjaśnianie pojawiających się wątpliwości i umożliwi nabranie odpowiedniej biegłości w posługiwaniu się systemem.

Rzeczywisty czas wdrożenia, liczba dni oraz harmonogram prac wdrożeniowych opracowywane są w ramach przygotowawczych prac analitycznych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości organizacyjnych (możliwe zaangażowanie pracowników, plany urlopowe, bieżące zadania itp.). Poniżej przedstawiono typowy harmonogram prac.

Przykładowy harmonogram (4 miesiące).
PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM WDROŻENIA :: 4miesiące

Aktualności

 • Nowe oblicze CMMS - plan9000.net

  Nowe oblicze CMMS - plan9000.net Nowe oblicze systemu CMMS (Computerised Maintenance Management System) plan9000.net to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspomagające działania służb utrzymania ruchu, wspierające zarządzanie serwisem, gospodarką remontową i inwestycjami. Zapraszamy…
  Więcej…
 • Audit Systemu Zarządzania Jakością

  W lipcu, w siedzibie naszej firmy, został przeprowadzony audit Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest ustanowiony, utrzymywany…
  Więcej…
 • Konferencja w Krakowie

  4TECH przedstawiła swój produkt plan9000.net na Konferencji w Krakowie zatytułowanej "IV Rewolucja Przemysłowa". System plan9000.net został wymieniony i zaprezentowany wśród systemów wspierających koncepcję Przemysłu 4.0.,…
  Więcej…