4tech

Czcionka
Rejestracja Login
Jesteś tutaj: Start » Oferta » Plan9000
środa, 26 Wrz 2018

Plan9000

Email Drukuj PDF
Spis treści
Plan9000
Moduł Administrator
Moduł Kadry
Moduł Katalogi
Moduł Ewidencje
Moduł Prace i Koszty
Wszystkie strony
             plan9000 jest systemem klasy CMMS (Computerised Maintenance Management System) wspomagającym działania służb utrzymania ruchu i odpowiedzialnych za gospodarkę remontową w przedsiębiorstwie. System plan9000 wspomaga i automatyzuje prace wykonywane przez służby działające w ramach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, wydzielone w postaci firm zależnych jak i zewnętrznych dostawców usług serwisowych. W przedsiębiorstwach wdrażających systemy jakości, takie jak normy serii ISO9000 czy GMP, plan9000 może stanowić element procedur jakościowych.

System plan9000 wspomaga:

  •  nadzór nad maszynami, instalacjami, aparaturą, obiektami, przyrządami pomiarowymi itp.
  •  gospodarkę urządzeniami wymiennymi (silniki, przekładnie itp.)
  •  nadzór nad dokumentacją
  •  budżetowanie i nadzór nad wykorzystaniem środków
  •  planowanie czynności obsługowych (remontów, przeglądów, konserwacji, smarowania, wzorcowania, legalizacji itp.)
  •  nadzór nad zleceniami wykonania czynności obsługowych
  •  rejestrację kosztów robocizny, materiałów i usług zlecanych podwykonawcom
  •  zgłaszanie uwag przez użytkowników urządzeń (awarie, usterki itp.)
  •  dozór techniczny
  •  diagnostykę parametrów pracy urządzeń

plan9000 jest całkowicie polskim produktem, dostosowanym do wymagań rynku polskiego i polskich warunków. Został zbudowany w oparciu o doświadczenia i potrzeby pracowników działów utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych o różnorodnym profilu produkcji i różnej wielkości. System ten jest stale rozwijany we współpracy z jego użytkownikami.

Szeroka funkcjonalność, niski koszt i szybkie wdrożenie zapewniają zwrot nakładów i osiągnięcie wymiernych korzyści w krótkim czasie. Wysoka jakość systemu została potwierdzona przez Kapitułę Programu Promocji Jakości w Polskich Przedsiębiorstwach poprzez przyznanie tytułu „Jakość Roku 2007"  pro