Harmonogramowanie w plan9000.net

W najnowszej wersji plan9000.net pojawił się nowy mechanizm planowania prac. Nowa funkcjonalność umożliwia generację i regenerację planów prac dla urządzeń, opartą na zdefiniowaniu jednej z 3 metod planowania: planowanie "krokowe" - wskazanie daty następnej planowanej pracy przy wykonaniu poprzedniej, stały odstęp pomiędzy kolejnymi planowanymi pracami oraz planowanie według kalendarza - określanie dni tygodnia, miesiąca lub roku, w których będą wykonywane prace. Przy wyborze metody planowania system tworzy przykładowy harmonogram, umożliwiający weryfikację, czy wybrana metoda jest zgodna z oczekiwaniami użytkownika. Tak przygotowana metoda harmonogramowania może być wykorzystywana dla wielu urządzeń.
W górę