Audit Systemu Zarządzania Jakością

W lipcu, w siedzibie naszej firmy, został przeprowadzony audit Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2008. Audit dostarczył dowodów, że system zarządzania jest ustanowiony, utrzymywany i doskonalony, zgodnie z wymaganiami normy odniesienia oraz innymi mającymi zastosowanie wymaganiami. W audicie nie stwierdzono niezgodności oraz nie zapisano obserwacji.


 

W górę